To takie proste!
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
Strona głowna  /  Galeria
Z życia przedszkola

W poniedziałkowe przedpołudnie przedszkolaki z grupy III 5-latków wybrały się do Szkoły Podstawowej nr 1. Dzięki zaproszeniu Pani Jadwigi Burzyk miały możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej  oraz uczestniczenia w zajęciach bibliotecznych n/t „Baśnie J.Ch. Andersena”. Dzieci z uwagą słuchały opowieści pani bibliotekarki, rozwiązywały zagadki, oglądały książki. Obejrzały również wystawę prac plastycznych swoich starszych kolegów.  Z łatwością rozpoznawały bohaterów baśni J.Ch Andersena: Calineczkę, Królową Śniegu Brzydkie Kaczątko, Małą Syrenkę, Dziewczynkę z zapałkami czy Dzielnego Ołowianego Żołnierzyka. Prace plastyczne najmłodszych uczniów szkoły zrobiły na przedszkolakach duże wrażenie. W bibliotece dzieci spotkały się również z Panią dyrektor Anną Miksą, która to zaprosiła dzieci do udziału wraz z rodzicami w Dniach Otwartych Szkoły. Po zajęciach w bibliotece przedszkolaki zwiedziły szkolną świetlicę, gdzie zostały serdecznie przyjęte przez Pana KazimierzaMalchera.

Serdecznie dziękujemy Paniom Annie Miksie, Jadwidze Burzyk oraz Panu Kazimierzowi Malcherowi za miłe,serdeczne przyjęcie.

                                                                                        Małgorzata Machoń

data dodania: 2014-04-13

     W czwartkowe przedpołudnie Małgosia Sz. oraz Adrianka S. z grupy II reprezentowały nasze przedszkole w XIII "Pokazie Mody Ekologicznej", organizowanym przez Szkolny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu. Dziewczynki w pięknych strojach z materiałów wtórnych paradowały po przygotowanej scenie, czym wywalczyły nagrodę w kategori "prezentacja zespołowa".
 
Gratulujemy dziewczynkom sukcesu, a ich mamom serdecznie dziękujemy za czas i pracę włożoną w przygotowanie orginalnych i pomysłowych strojów.
Martyna Kardas
data dodania: 2014-04-13

data dodania: 2014-04-13

data dodania: 2014-04-13

                                                
 
 
                                                          
 

Nasze przedszkole włączyło się w Ogólnopolską Akcję Ministerstwa Edukacji NarodowejĆwiczyć każdy może” organizowaną w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł  "Przedszkole w Ruchu" placówkom, które podejmują działania w następujących obszarach:

 

 

RUCH W PRZEDSZKOLU

 • wychowanie fizyczne - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar nr 1).

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia ruchowe w przedszkolu mogą być ciekawe i atrakcyjne.  

 • edukacja zdrowotna (obszar nr 3 ).


Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: 
napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego.

 • kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4).
  Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:
  udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej.
 

 

RUCH POZA PRZEDSZKOLEM

 

·       zajęcia zorganizowane (obszar 6).

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego tryby życia, bezpieczeństwa lub zdrowia.

 • zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7).


Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:
indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego  w celu zachęcenia wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty.

 • aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8).

 Zadania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej lub dyrektorów przedszkoli:  zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny wychowanków, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka.

data dodania: 2014-03-30

W ramach obszaru 8  w grupie II zostało zorganizowane zajęcie ruchowe dla rodziców i dzieci. Uczestnicy wzięli udział w zabawach ruchowych przy muzyce, zawodach sportowych, zabawach z wykorzystaniem metody W. Sherborn oraz relaksujących masażykach. Wspólne i aktywne spędzanie czasu przyniosło rodzicom i dzieciom wiele radości i pozytywnej energii. Ponadto raz w roku rodzice uczestniczą w Festynie Rodzinnym, mierząc swoje siły w zawodach sportowych.

data dodania: 2014-03-30

      W naszym przedszkolu organizujemy różnego rodzaju zajęcia ruchowe mające głównie na celu rozwijanie sprawności fizycznej wychowanków do których należą:

 •         Ćwiczenia gimnastyczne w salach;
 •         Ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu;
 •         Zabawy ruchowe;
 •         Zabawy ruchowe z muzyką;
 •         Zabawy ruchowe z wykorzystaniem kolorowych chustek oraz chusty animacyjnej;
 •         Tańce;
 •         Spacery i wycieczki.
data dodania: 2014-03-30

       W zakresie edukacji zdrowotnej nasze przedszkolaki poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia, znaczenia sportu dla zdrowia oraz nawyki higieniczno - sanitarne. Dzieci samodzielnie wykonują różnego rodzaju, zdrowe sałatki oraz kanapki, robią owocowe soki, a także domowe musli.
data dodania: 2014-03-30

Podnosząc kwalifikacje z zakresu wychowania fizycznego nauczycielki naszego przedszkola uczestniczyły w następujących szkoleniach:

·       Pedagogika cyrku jako element programu profilaktyczno – wychowawczego. Nowatorska forma stymulacji aktywności ruchowej.
 ( Edukacja Artystyczna edu * art)

·       - 101 Pomysłów na zabawy rytmiczno – ruchowe z dziećmi jako jedna z form wspomagania rozwoju dziecka. (CKN LIBRUS)

·       Edukacja przez ruch, a teoria poznawcza rozwijającego się dziecka prof. R. Więckowskiego ( Dorota Dziamska, Pracownia Pedagogiczna im. Prof. R. Więckowskiego).

 

data dodania: 2014-03-30

      Od września  2013 r. nasze przedszkole odwiedzają  harcerze. Dzieci mile spędzają czas z harcerzami bawiąc się i ucząc z nimi. Zostali także zachęceni do włączenia się w relalizację projektu ministerialnego „ Ćwiczyć każdy może”. Raz tygodniu spotykali się z dziećmi i bawili się w różne zuchowe zabawy ruchowe i pląsy. W marcu na zorganizowanych zawodach sportowych przy współudziale harcerzy, dzieci zdobyły kolejną sprawność „ Małego sportowca”. Zawody były wielką atrakcją dla dzieci, a po ich zakończeniu wszystkie dzieci otrzymały dyplom „ Małego sportowca”.

      W ramach obszaru 6, dzieci uczestniczyły także w różnorodnych zawodach sportowych organizowanych przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublińcu z okazji urodzin Kubusia Puchatka oraz zawodach piłki nożnej organizowanej przez Przedszkole Miejskie nr 8 w Lublińcu.

 

data dodania: 2014-03-30

        W zakresie obszaru 7 nasze przedszkole podejmuje różnorodną działalność na rzecz aktywności fizycznej poprzez którą rozwijamy dziecięce pasje, zainteresowania oraz talenty.
data dodania: 2014-03-30

                  SCENARIUSZ  ZAJĘĆ 1.

Grupa wiekowa: 4- latki                                                

Prowadząca: Martyna Kardas                                                                                                                                        
Temat: Wesoło się bawimy przy muzyce z  pedagogiki zabawy  i  innych rytmicznych melodiach.

Podstawa programowa:

Obszar 5, st. 1,2. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Obszar 6, st. 4 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Obszar 8: Wychowanie przez sztukę- muzyka, pląsy, taniec.                                                              
                                 

CELE OGÓLNE:  
 - rozwijanie poczucia rytmu;                                                                                                                                                
- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci;  
                                                                                                                        

CELE OPERACYJNE:                               
Dziecko:                                                                                                                                                    
 -
jest sprawne fizycznie;
- aktywnie uczestniczy w zajęciu ruchowym;
- potrafi poprawnie wykonać zadanie;
-potrafi zatańczyć proste układy taneczne;                                                                                            
- reaguje poprawnie na muzykę o zróżnicowanym tempie;                                                                      
- rozróżnia muzykę smutną i wesołą;                                                                                                      
- rozpoznaje rejestry dźwięków o różnej wysokości;                                                                              
- ilustruje ruchem treść piosenki.                                                                                                               

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:    

 Odtwarzacz CD, płyta CD z odpowiednimi nagraniami, kolorowa chusta Klanzy.
 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

I.                 CZĘŚĆ WSTĘPNA

 1. Marsz po kole w rytm słyszanej melodii.
 2. Zabawa taneczna „Witam dziś w przedszkolu”.

Dzieci tańczą w parach, ilustrując treść piosenki.

 

II.               CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1.     Zabawa ruchowa do muzyki „Gimnastyka”.

Dzieci ustawione w rozsypce na sali, wykonują ćwiczenia gimnastyczne do słyszanej melodii.

2.     Reagowanie  na melodię o zróżnicowanym tempie.

Dzieci reagują odpowiednio ( maszerują lub biegają) do słyszanej muzyki.

3.     Zabawa ruchowa do muzyki z pedagogiki zabawy „Samolot”.

4.     Zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Pogoda”.

Dzieci trzymając chustę, maszerują wkoło w rytm muzyki, kiedy słyszą deszcz chowają się pod nią.

5.     Reagowanie na melodię o zróżnicowanej wysokości.

Dzieci spacerują po sali, słysząc dźwięki wysokie dzieci chodzą na palcach, średnie- maszerują na całych stopach, niskie- chodzą na czworakach.

6.     Zabawa taneczna „Podaj rękę partnerowi”.

Taniec w parach do muzyki z pedagogiki zabawy.

7.     Reagowanie na melodię smutną i wesołą.

Słysząc melodię wesołą dzieci biegają po sali, smutną- siadają na dywanie.

 

III.             CZĘŚĆ KOŃCOWA

 1. Zabawy wyciszające przy muzyce.

·       „Kwiaty”- ilustrowanie ruchem wzrostu roślin przy podkładzie muzykę z pedagogiki zabawy.

·       „Moje ręce” – zabawa relaksacyjna.

 

 

 

                 SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2.

 Prowadząca; Justyna Rajdok
Dzieci:  6 – letnie
Temat dnia: Zawody sportowe

CEL GŁÓWNY:
promowanie zdrowego stylu życia
rozwijanie sprawności ruchowych

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
· Czynnie uczestniczy w zawodach.
· Przestrzega umów.
· Pokonuje trudności.
· Zgodnie współpracuje, wykonuje postawione zadania.
· Odczuwa radość ze swoich osiągnięć i umiejętności.
· Rozumie znaczenie sportu dla zdrowia

PRZYBORY I PRZYRZĄDY:
  

tablica sędziowska, magnetofon  słupki , piłki, woreczki, szarfy, kosze, dyplomy.PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Powitanie wszystkich uczestników zawodów.
2. Przedstawienie uczestniczących drużyn, wskazanie drużynom miejsca ustawienia. W zawodach biorą udział dwie drużyny. Dzieci walczą o tytuł "Najlepszego sportowca w przedszkolu".
3. Wyjaśnienie zasad uczestnictwa w konkurencjach.
Konkurencje zostaną zaliczone, gdy drużyna siedzi w rzędzie w siadzie skrzyżnym.
Sędzia będzie oceniać poprawne wykonanie zadania. Punkty za wykonane zadanie będą przyznawane w kolejności 5, 3, 1.
4. Złożenie przyrzeczenia sportowego przez zawodników
My przedszkolacy przyrzekamy
1) Wykonywać wszystkie zadania  sportowe do końca i dokładnie ( przyrzekamy)
2) Nikogo nie popychać i nie oszukiwać
3) Nie płakać, gdy przegramy
4) Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale
Konkurencje:
a )Przewróć – postaw. Zawodnik biegnie do kartonu, przewraca go i wraca, następna osoba biegnąca stawia karton i wraca z powrotem
b) Przewlekanie szarfy. Zawodnicy biegną do szarfy, przewlekają w dowolny sposób, okrążają pachołek i wracają na miejsce
c)Skoki na piłce. Zawodnicy okrążają pachołek skacząc na piłkach
d) Kulawy lisek. Zawodnicy wkładają pod kolano gazetę zwinięta w rulon i na „trzech nogach” biegną do pachołka. Z powrotem bieg i przekazanie gazety kolejnemu dziecku
e) Tunel-mierzenie czasu. Zawodnik przechodzi przez tunel,wraca z powrotem, biegnie następny
f) Rzut woreczkami do wiaderka
h) Pajączki- zawodnicy idą tyłem do pachołka, z powrotem biegną

W przerwie zabawy ruchowe przy muzyce dla wszystkich dzieci.

ZAKOŃCZENIE
1. Podziękowanie drużynom za wspólną zabawę, a pozostałym dzieciom za wspaniałe kibicowanie.
2. Ogłoszenie wyników. Wręczenie dyplomów zawodnikom
3. Pożegnanie uczestników zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ 1.
 
Prowadząca: Kardas Martyna
Temat: Dbamy o nasze zdrowie.
Grupa wiekowa: 4, 5 – latki.
Podstawa programowa:

Obszar 1, st.1,2,3.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Obszar 3, st.1,2,3.   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Obszar 4, st. 2,3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Obszar 5, st. 1,2. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Obszar 6, st. 4 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

 Cele ogólne:

- zapoznanie z pojęciem odporność organizmu oraz sposobami jej wzmacniania;
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci
.

 

  Cele operacyjne:

Dziecko:
- wie, czym jest odporność organizmu;
- potrafi wyróżnić elementy wpływające pozytywnie i negatywnie na nasze zdrowie;
- wie, iż należy podejmować działalność fizyczną dla dobrego samopoczucia;
- jest sprawne ruchowo;
- chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
- z pomocą n-la wykonuje sok z marchewek i spożywa go.

 

 Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna; ilustracje przedstawiające zdrowe i niezdrowe produkty, krążki gimnastyczne, ławeczka, piłeczki, marchewki, sokowirówka.

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Co to jest odporność organizmu ? – burza mózgów.         

2. Pokaz multimedialny wyjaśniający dzieciom czym jest odporność organizmu;

3. Co wzmacnia odporność?”

Wskazywanie ilustracji przedstawiających sposoby  wzmacniania odporności.

Zwrócenie uwagi, iż ruch pełni ważną rolę w budowaniu odporności.

 4. Ćwiczenia gimnastyczne:

- skakanie przez rozłożone krążki;
- przejście po odwróconej ławeczce;
- rzuty do celu;
- przejście przez tunel utworzony z dzieci;
- zabawy bieżne typu „Berek”;

 5. Przygotowanie soku z marchewek – przypomnienie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z sokowirówki.

 6.Spożywanie soku – rozmowa nt. wartości odżywczych napoju.

 7. Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

 

 SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2.

Prowadząca: Justyna Rajdok.
Grupa wiekowa: 6- latki.

 

CEL OGÓLNY:
Sprawność ogólna dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod.

CELE OPERACYJNE:

-uświadamianie sobie własnych możliwości psychofizycznych;
-starannie prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia;
-jest sprawne ruchowo;
-samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń;
-dba o bezpieczeństwo własne i innych.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 ławeczki gimnastyczne, skakanki, woreczki.PRZEBIEG ZAJĘĆ:


Powitanie: 

"Wszyscy są, witam Was, na zabawę przyszedł czas,
jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy"
Dzieci witają się klaszcząc dłońmi o swoje ręce w parach, zabawę powtarzamy kilka razy.

1.  Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.
2. zabawa orientacyjno- porządkowa „ Szybko do skakanki”
Dzieci biegają po sali na sygnał mają wejść do kółka uformowanego ze skakanki.
3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Skręty ze skakanką”
Dzieci skręcają skakankę raz w lewo, raz wprawa stronę

4. Ćwiczenia tułowia i równowagi – „ Wiatraczki”.
Dzieci układają skakankę w kółeczko, na sygnał obiegają ją wkoło, na kolejny sygnał stają w środku na jednej nodze z ramionami w bok.
5. Ćwiczenia stopy.
Siad „skulony” skakanka na podłodze. Podnoszenie szarfy w górę stopami na zmianę , prawą i lewą.
6. „ Podnieś skakankę”, leżenie przodem i u noszenie skakanki do góry.

7. Skoki  przez ławeczkę – przeskoki z odbicia z miejsca.
8. Przeciąganie się po ławeczce.

9.Przechodenie po ławeczce „ Przechodzimy po kładce”
10. Marsz po obwodzie koła. Podnoszą ręce do góry, wykonując wdech, po czym opuszczają. 

 

data dodania: 2014-03-29

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji wszystkie nauczycielki naszego przedszkola przygotowały swoim podopiecznym miłą niespodziankę. Przebrane w niecodzienne stroje wcieliły się w postacie z bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Inscenizacja teatralna w wykonaniu swoich pań przyniosła dzieciom wiele radości i śmiechu.

Martyna Kardas

data dodania: 2014-03-27

Choć wiosenna pogoda gościła już od dłuższego czasu za naszymi oknami 21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień kalendarzowej Wiosny. Przedszkolaki ubrane w zielone stroje zebrały się na sali gimnastycznej, gdzie dzieci z grupy II przygotowały dla nich występ artystyczny „Witamy Wiosnę na wesoło”. Były piosenki, ciekawe układy taneczne, różnorodne zagadki , a także wiosenny pokaz mody. Dzieci prezentowały swoje  piękne, barwne i pomysłowe stroje maszerując jak profesjonalne modelki i modele na długim dywanie. Po zakończonym występie wszystkie grupy przedszkolne udały się na spacer w poszukiwaniu  zwiastunów Wiosny.

Kardas Martyna

data dodania: 2014-03-25

       Przedszkolaki z grupy 5-latków wybrały się na wycieczkę do przychodni lekarskiej. Dzięki uprzejmości pań pielęgniarek i lekarzy dzieci mogły zwiedzić gabinet zabiegowy. Zapoznały się z pracą lekarza oraz pielęgniarek w recepcji i w gabinecie zabiegowym. Pogadanka przeprowadzona przez pielęgniarkę  uświadomiła przedszkolakom, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna: konieczność szczepień ochronnych, dbałość o higienę osobistą oraz aktywność ruchowa. Dzieci z uwagą słuchały rad i wskazówek mamy jednego z przedszkolaków, dzieliły się własnymi doświadczeniami i wiadomościami. Na zakończenie spotkania otrzymały kolorowe naklejki „Dzielnego pacjenta”.

Serdecznie dziękujemy pracownikom przychodni za miłe i serdeczne przyjęcie.

Małgorzata Machoń

data dodania: 2014-03-20

Dzisiaj nasze przedszkole odwiedził objazdowy teatr lalek „Bajka”, który zaprezentował  przedszkolakom przedstawienie pt. „Wielkie sprawy małej żaby”. Bohaterowie bajki: Żaba, Krokodyl, Smok Zygmunt, Smok Antoni i Smok Wincenty oraz Makrauhenia, Agatka, Kura i Lekkoduch poprzez swoje przygody uczyli dzieci właściwego stosunku do przyrody, umiejętności życia w przyjaźni oraz  tolerancji wobec odmiennych osobowości i wyglądu.

Kardas Martyna

data dodania: 2014-03-18

      13 marca w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej. Celem konkursu było: rozwijanie twórczości artystycznej dzieci, umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz promocja dziecięcej twórczości. Podczas konkursu mali artyści prezentowali znane utwory dziecięce, za które zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz upominki.

                                                                                                         Anna Adamska

data dodania: 2014-03-16

Wtorkowe przedpołudnie upłynęło w grupie II pod znakiem troski o bezpieczeństwo. Przedszkolaki wybrały się na kolejną eskapadę – do Powiatowej Komendy Policji w Lublińcu. Panie policjantki przedstawiły dzieciom jak wygląda ich praca, pokazały mundur oraz ekwipunek stróża prawa. Dzieci bacznie słuchając uczyły się dbania o swoje bezpieczeństwo oraz wypróbowały tę wiedzę w praktyce uczestnicząc w zabawie o tematyce ruchu drogowego. Nie zabrakło oczywiście maskotki Lublinieckiej policji czyli Sznupka,  który zrobił sobie z przedszkolakami pamiątkowe zdjęcie. Na koniec wycieczki dzieci poznały „Misia” - policyjnego psa, który pokazał swoje umiejętności w pracy ze swoim opiekunem. Przedszkolaki wzbogacone nową wiedzą oraz uradowane gościnnością lublinieckich policjantów wróciły do przedszkola na obiad.

Składamy serdeczne podziękowania Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu za ciepłe przyjęcie oraz poświęcony czas i cierpliwość.

Kardas Martyna

data dodania: 2014-03-11

W piątkowe przedpołudnie wszystkie przedszkolaki zebrały się na sali gimnastycznej, by sprawdzić swoje umiejętności w konkursie „Zabawy z Matematyką”. Było pięć drużyn: drużyna Żółta – grupa I; drużyna Czerwona – grupa II; drużyna Niebieska – grupa III; drużyna Granatowa – grupa IV oraz drużyna Zielona – grupa V. Każdy zespół wybrał 3 reprezentantów, którzy rywalizowali z przeciwnikami, rozwiązując zadania sprawdzające umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów, orientacji przestrzennej, umiejętności odwzorowywania, znajomości figur geometrycznych oraz szeregowania według wielkości. Pozostałe dzieci oprócz kibicowania swojej drużynie mogły też włączyć się w zabawę , gdyż treści zadań wyświetlane były w prezentacji multimedialnej.

Kardas Martyna

data dodania: 2014-03-02

W ostatnim tygodniu lutego grupa II poznawała zawód kucharza. W ramach tej tematyki dzieci zwiedzały przedszkolną kuchnię, Panie kucharki opowiadały o swojej pracy, pokazywały strój oraz wyposażenie kuchni. Przedszkolaki zobaczyły również, że zrobienie klusek na parze to nie taka łatwa sprawa. Dzieciom bardzo spodobała się niełatwa praca kucharza, dlatego same wcieliły się w tę rolę przygotowując musli oraz ciasto ze śliwkami.

Kardas Martyna
data dodania: 2014-03-02

We wtorek nasze przedszkole zmieniło się w smerfną wioskę, do której przybyło wiele barwnych postaci takich jak:  księżniczki, lekarze, pszczółki, motylki  czy smerfy. Przedszkolaki doczekały się upragnionego balu karnawałowego. Dzieci tańczyły w rytm smerfnych piosenek  oraz  najnowszych muzycznych hitów. Nie zabrakło również konkursów, w których bardzo chętnie wszyscy uczestniczyli. Uśmiech nie znikał z twarzy naszych najmłodszych tancerzy, a wracając do domu z wypiekami na twarzy relacjonowali rodzicom  przeżycia tego niezwykłego dnia.

 

Kardas Martyna

 

 

data dodania: 2014-02-12

„Dziś dla babci słońce mamy
I całuski dla dziadziusia,
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia..”Miniony tydzień upłynął w naszym przedszkolu pod znakiem uroczystych spotkań z kochanymi babciami i dziadkami. Przedszkolaki dziękując za miłość, wyrozumiałość, cierpliwość oraz opiekę, przygotowały piękne jasełka i akademie, podczas których prezentowały najlepiej jak mogły swoje umiejętności. Na zakończenie wnuczęta zaśpiewały swoim ukochanym dziadkom uroczyste „Sto lat!” oraz wręczyły samodzielnie wykonane laurki.

 

Martyna Kardas

 

 

data dodania: 2014-01-19

 

Jasełka, jasełka zielona jodełka,
 światełkami błyska, a przy niej kołyska”

 

          W dniach 18,19 i 20 grudnia w przedszkolu w grupach dzieci 4,5 i 6-letnich odbyły się przedstawienia jasełkowe, Dzieci pokazały swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Przebrane za postacie biblijne wspaniale odegrały wszystkie role. Piękny śpiew kolęd i pastorałek, świąteczna dekoracja, feeria kolorowych świateł spowodowały, iż w przedszkolu zapanował prawdziwie świąteczny nastrój. Zaproszeni goście: rodzice i bliscy przedszkolaków, nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami. Po przedstawieniach odbyło się wspólne kolędowanie przy akompaniamencie pianina przy którym zasiedli Pani Marianna Owczarz i Pan Grzegorz Górniak. Wspólnie spędzony czas dostarczył dzieciom jak i zaproszonym gościom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Małgorzata Machoń

data dodania: 2013-12-31

Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną magię, radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę. Zgodnie z tradycją zasiadamy z rodziną przy stole do kolacji wigilijnej, śpiewamy kolędy. Przedszkole, to także jedna wielka rodzina, dlatego też 20 grudnia zorganizowaliśmy Wigilię dla dzieci, wszystkich pracowników oraz zaproszonych gości. Najpierw spotkaliśmy się w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, gdzie starszaki przygotowane przez panią Justynę Rajdok zaprezentowały świąteczne przedstawienie.
Po jego zakończeniu wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, a pani dyrektor złożyła świąteczne życzenia i zaprosiła dzieci do sal. Tam czekał już na nie nakryty białym obrusem stół wigilijny. Po podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy do obiadu na który złożyły się wigilijne dania. Zgodnie z tradycją był barszcz z uszkami, smażona ryba, kapusta z grzybami, ziemniaki. Nie zabrakło też świątecznych przysmaków: makowca i pierników. Dla dzieci były to wyjątkowe chwile. 

 

Małgorzata Pawełczyk

data dodania: 2013-12-31

        Julka Świtalska z grupy II zajęła II miejsce w kategorii przedszkole w XX  Wojewódzkim Konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Martyna Kardas

data dodania: 2013-12-15

      6 grudnia nasze przedszkolaki wybrały się w magiczną podróż na Biegun Północny do fabryki Świętego Mikołaja. Wszystko to zadziało się dzięki lublinieckiej młodzieży z parafii Św. Mikołaja w Lublińcu, która wcieliła się w postacie barwnych  elfów.  Dzieci uważnie wysłuchały historię św. Mikołaja oraz poznały tajemnice jego pomocników. Na koniec przedstawienia przybył sam Mikołaj powitany gorąco przez dzieci. Wyczekiwany gość pytał maluchy o dobre zachowanie oraz psoty, które nieraz czynią. Jednakże wszystkie przedszkolaki obiecały, że będą grzeczne oraz będą dbać o zabawki otrzymane w prezencie. Radość z wizyty tego niezwykłego gościa i otrzymanych prezentów trwała przez cały dzień.

Martyna Kardas

data dodania: 2013-12-08

„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
  Tak się zaczyna wielka przygoda.
  Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,
  Ten kto nie myje, ten ma kłopoty.
  Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć”.

 

Nasze przedszkole przyłączyło się do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej "AKADEMIA AQUAFRESH", który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest realizowany w grupie II. Celem programu jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. Realizacja Program to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również część praktyczna. Dzieci uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiedziały się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, a także uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego.

                                                                                                      Anna Adamska

 

data dodania: 2013-12-08

 

„Pomóż rodzinie w potrzebie i zmieniaj świat na lepsze!”

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się w organizację szlachetnej paczki na terenie naszego przedszkola. Dzięki Państwa ofiarności udało nam się stworzyć wspaniałe święta dla ośmioosobowej rodziny pani Anny i pana Michała. Paczka, którą otrzymała rodzina to coś więcej niż prezent, który spełnia jej materialne potrzeby. To przede wszystkim wyraz prawdziwej miłości, że ktoś dostrzegł w nich coś wyjątkowego i uwierzył w nich po to, aby teraz oni uwierzyli w siebie.

Martyna Kardas

data dodania: 2013-12-08

„..Wiara czyni cuda – już dobrze to wiecie,
a miłość uskrzydla najpiękniej na świecie..”


        Oto jeden z morałów wynikających z barwnego musicalu przygotowanego przez Teatr Moich Marzeń z Chorzowa pt „O kocie w butach przy wesołych nutach”. 29 listopada dzieci 5 i 6 letnie z grup III i IV uczestniczyły w spektaklu, który miał miejsce w Miejskim Domu Kultury. Kolorowa scenografia, barwne kostiumy, efekty specjalne, profesjonalne aktorstwo oraz piękna oprawa muzyczna sprawiły, że na dziecięcych twarzach pojawił się uśmiech. Oprócz wartkiej akcji wynikającej z treści scenariusza i pomysłów reżysera podczas spektaklu nie zabrakło miejsca na interakcję z publicznością. Dzieci żywiołowo reagowały na kolejne odsłony przedstawienia. Na koniec nagrodziły aktorów gromkimi brawami.

 

                                                                                            Małgorzata Machoń

data dodania: 2013-12-01

Piątkowe popołudnie upłynęło naszym przedszkolakom w atmosferze wróżb, konkursów i radosnych tańców. Dzieci świętowały Andrzejki. Ubrane w piękne balowe stroje nasze maluchy dały się ponieść skocznym rytmom piosenek. Wróżąc, dzieci poznawały swój przyszły zawód, imię przyjaciela czy przyszłe miejsce zamieszkania. Konkurowały ze sobą w tańcu z balonami, na gazetach czy z czarodziejskim kapeluszem. Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

Martyna Kardas

data dodania: 2013-12-01

Rok 2013 obchodzony jest jako Rok Juliana Tuwima, w związku z tym 28 listopada odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie poetyckie „Julian Tuwim Dzieciom”. Celem imprezy było popularyzowanie wśród przedszkolaków twórczości tego poety, a wiec wszyscy wyruszyli tuwimowską lokomotywą w podróż do Wierszolandii. Zatrzymując się na kolejnych stacjach dzieci mogły usłyszeć wybrane wiersze Juliana Tuwima prezentowane indywidualnie bądź grupowo. Znalazły się wśród nich: „Kotek”, „Dyzio Marzyciel”, „Bambo”, „Okulary”, „Słoń Trąbalski”, „”Abecadło”, „Rzepka”. Podczas imprezy wszyscy świetnie się bawili, szczególnie rozśmieszył dzieci pan Hilary szukający swoich okularów. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała przedszkolakom i wręczyła drobne upominki.

Małgorzata Pawełczyk

data dodania: 2013-11-29

       20 listopada rodzice przedszkolaków z grupy III zaproszeni zostali na zajęcie podczas którego, mogli  sprawdzić aktywność, wiedzę i zachowanie dzieci w czasie zajęć organizowanych z całą grupą z zakresu edukacji językowej i przyrodniczej. Podczas zajęcia dzieci dokonywały analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów w obrębie tematyki „Domy mają ludzie i zwierzęta” , układały proste zdania z nazwami domów zwierząt, liczyły wyrazy w zdaniach. Podjęte działania mają na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania. Miały także pokazać rodzicom w jaki sposób  prowadzić z dzieckiem zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności  językowe przygotowujące do osiągnięcia gotowości w zakresie kształtowania umiejętności czytania.

W zajęciu wykorzystane zostały ilustracje, napisy do globalnego czytania, gra edukacyjna, komputerowa „Wycieczka za miasto” pozwalająca utrwalić dzieciom wiadomości n/t zwierząt leśnych, a zarazem doskonalić umiejętności z zakresu technologii komputerowej.

Wszystkim rodzicom uczestniczącym w zajęciu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie.

 

Małgorzata Machoń

data dodania: 2013-11-29

        22 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z krakowskiego Teatru „Kanon,” którzy przedstawili dzieciom spektakl teatralny pt. "Przygody księcia Gaduły." Głównym bohaterem opowieści był książę Igorek, który jak każde dziecko był ciekawy świata i nieustannie zadawał pytania. Jego mama marzyła, żeby chociaż przez chwilę słuchał, zamiast mówić. Chłopiec przez swoje gadulstwo wpadł w tarapaty, ale pomogła mu Izabela, córka piekarza. Dzieciom bardzo podobała się wesoła i żywa akcja przedstawienia. Przedszkolaki chętnie uczestniczyli w dialogach z aktorami i wspólnie z nimi śpiewali piosenki, a po występie nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

                                                                                                                             A. Adamska

data dodania: 2013-11-27

Dnia 22.11.2013r. w grupie 6- latków odbyło się zajęcie koleżeńskie, którego tematem było konstruowanie gier. W czasie zajęć dzieci zapoznały się ze sposobem konstruowania gier planszowych. Inspiracją do ich tworzenia były figurki zwierzątek, postaci bajkowych, pojazdów. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Powstały gry bajkowe o kosmosie, Mikołaju, wyścigach samochodowych i wiele innych. Na przygotowanych przez dzieci planszach odbyły się rozgrywki, które to wywołały wiele emocji i radości.

Jolanta Banaś

data dodania: 2013-11-27

     Dnia 16 listopada w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu odbył się turniej piłki nożnej  "Od przedszkola strzelam gola". Nasze przedszkole reprezentowali: Kinga Markewka, Julia Pietruszka,Amelia Waldowska, Maja Jakubowska, Filip Rynkiewicz, Bartosz Lis, Mateusz Artemiak, Sebastian Borszcz i Franciszek Ptak. Zawodnicy pokazali, że są wspaniałymi sportowcami, walczyli dzielnie i po chwili odpoczynku nadal chcieli grać. Podczas turnieju panowała wesoła sportowa atmosfera a doping dla naszej drużyny został nagrodzony  pucharem, bowiem najlepszym kibicem okazał się nasz absolwent Dominik Markewka.
Dziękujemy za dostarczenie nam wspaniałych sportowych wrażeń.
Rajdok Justyna
data dodania: 2013-11-18

Nasze przedszkolaki wraz ze swymi wychowawczyniami brały udział w konkursie plastycznym pt. „ Święta Bożego Narodzenia w Oczach Dziecka” organizowanym przez firmę Hoger.  Zwyciężyła praca gr. II, tym samym wygrywając dla całego przedszkola wizytę Mikołaja, podczas której rozdane będą prezenty dla wszystkich dzieci.

Gratulujemy!!

 

data dodania: 2013-11-17

„Kto Ty jesteś? Polak mały,

Jaki znak Twój? Orzeł biały……”

 

         Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi zamieszkującej ten szczególny skrawek Ziemi zwany „ojczyzną” jest zadaniem niełatwym, lecz pasjonującym. Żeby pokochać kraj, w którym się mieszka trzeba go przede wszystkim poznać. Jednym z zadań przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego w większości realizowane są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do tego, co dalekie i nieznane.

W piątek 8 listopada w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na uroczystość przybyli zastępca Burmistrza Pani Anna Jończyk Drzymała oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W programie znalazły się wiersze patriotyczne nawiązujące do historii i teraźniejszości naszego kraju, piosenki okolicznościowe oraz polskie tańce narodowe Krakowiak i Polonez. Odbyła się także prezentacja przedstawiająca symbole narodowe: godło, flagę, hymn oraz dawne stolice Polski : Gniezno, Kraków i dzisiejszą Warszawę. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

                                                                                                                                                                            Małgorzata Machoń

data dodania: 2013-11-11

"Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym starszakiem,
Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola,
Ślubuję swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcom,
Ślubuję bawić i uczyć się tutaj wesoło
, czynić świat lepszym , a wkrótce zawołać " witaj szkoło".
 


Dzień 7 listopada był bardzo ważnym wydarzeniem dla przedszkolaków z grupy IV, bowiem tego dnia w obecności koleżanek i kolegów, nauczycieli oraz rodziców każdy przedszkolak z tej grupy został przyjęty w poczet starszaków. Dzieci zaprezentowały wspaniały program artystyczny, który nawiązywał do panującej pory roku i uroczystości " Pasowania na Starszaka". Musiały zdać też trudny egzamin, po którym nastąpiło  pasowanie na starszaka.
Rajdok Justyna
data dodania: 2013-11-07

       Najbardziej znany na całym świecie miś - Kubuś Puchatek obchodził w tym roku swoje 87 urodziny. Z tej okazji w Muzeum Pro Memoria Edith Stein wyprawione zostało przyjęcie, na które zaproszone zostały dzieci z całego miasta. Nie zabrakło także naszych przedszkolaków. Urodziny rozpoczęły się historią powstania bajki Misia o Bardzo Małym Rozumku, następnie dzieci wysłuchały jednej z wielu przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Specjalnym wierszykiem przywołały niedźwiadka i razem z nim piekły urodzinowe ciasteczka, w których nie mogło zabraknąć oczywiście miodu; uczestniczyły w kubusiowych grach i zabawach oraz tańczyły przy puchatkowych mruczankach. Przedszkolaki w doskonałym humorze żegnały się z Kubusiem Puchatkiem, obiecując że za rok znów przyjdą świętować jego urodziny.

         Martyna Kardas

data dodania: 2013-11-04

   Czas czwartkowego przedpołudnia dla dzieci z grupy II upłynął w scenerii jesiennego lasu. Przedszkolaki wraz z paniami: Martyną i Marysią skorzystały z zaproszenia taty Małgosi Szleper i wybrały się na wycieczkę ścieżką edukacyjną lublinieckiego nadleśnictwa. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały pana Mirka, który tłumaczył jak należy zachowywać się w lesie, odkrywały tajemnice lasu i jego mieszkańców. Porównywały drzewa będące w wieku  przedszkolaków, z tymi w wieku naszych dziadków i pradziadków. Na zakończenie wycieczki dzieci pasowane zostały na Małych Przyjaciół Przyrody. Nieco zmęczone, lecz szczęśliwe wróciły do przedszkola, gdzie czekał już na nich pyszny obiad.

         Tacie Małgosi składamy serdeczne podziękowania za możliwość uczestniczenia w pięknej lekcji przyrody, cierpliwość oraz poświęcony nam czas.

Martyna Kardas

data dodania: 2013-11-04

 

„Gdy jesień znowu zawita,

na łące, w lesie i w polu,

wszędzie jest kolorowo,

nawet u nas w przedszkolu”.

 

     24 października w grupie 5-latków odbyło się przedstawienie pt. „Kolorowa jesień” na które zaproszeni zostali rodzice i bliscy przedszkolaków. W scenerii barwnego jesiennego lasu dzieci przebrane za leśne zwierzątka, krasnale, wróżki, wietrzyk, listki dały popis swoich umiejętności recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Jesień w złocistej sukience z koszykiem jesiennych darów „malowała świat na tysiące pięknych barw”. W  przedstawieniu ukazane zostały wszystkie uroki jesieni: był spacer w deszczu w towarzystwie deszczowego króla, grzybobranie, rozmowa zajączka z listkami oraz przygotowania wiewiórki i misia do nadchodzącej zimy. Na zakończenie krasnoludki przypomniały obowiązki i zasady zachowania się „średniaków”. Pierwszy w tym roku szkolnym występ 5-latków nagrodzony został gromkimi brawami, a po występie mali artyści oraz goście zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

                                                                                                                                          Małgorzata Machoń

 

 

 

 

 

data dodania: 2013-11-03

W dniu 29.10.2013r. przedszkolaki z grupy V przystąpiły do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu. W obecności rodziców i wychowawców ślubowali być dobrymi, grzecznymi i pilnymi starszakami, a we wrześniu stać się pierwszoklasistami w szkole. Zostali pasowani przez panią dyrektor na starszaków i przyjęci zostali w poczet „przedszkolaków – starszaków.”

Swoją postawą, zachowaniem, wiedzą, umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi w pełni zasłużyli na to wyróżnienie. Wszystkie starszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Iwona Janus

data dodania: 2013-10-29

     Dziś gościliśmy w naszym przedszkolu pracowników Miejsko - Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, którzy przygotowali dla naszych podopiecznych teatrzyk sylwet pt. "Calineczka". Dzieci z zapartym tchem śledziły losy małej bohaterki, przeżywały porwanie przez ropuchę czy chrabąszcza, a cieszyły się ze ślubu dziewczynki z królem elfów. Przedstawienie było inspiracją dla naszych przedszkolaków do podejmowania teatralnych działań, tworzenia własnych inscenizacji oraz kukiełek.
                                                                                                                                                                 M. Mucha
data dodania: 2013-10-21

.Połóż na serduszku ręce i uciskaj rytm w piosence, rób tak póki starczy sił, a ten człowiek będzie żył”. Jest to fragment wierszyka, dzięki któremu przedszkolakom łatwiej będzie zapamiętać sposób przeprowadzanie pierwszej pomocy. 14 października przedszkole odwiedziły uczennice Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, które pokazały dzieciom 5 i 6 letnim jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Mały ratownik’. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się na czym polega pierwsza pomoc w przypadku omdlenia, krwotoku z nosa, skaleczenia czy skręcenia. Wszystkie dzieci podzielone na małe grupy mogły poćwiczyć na modelu sztuczne oddychanie, zakładanie opatrunku, powtórzyć numery alarmowe: policji, pogotowia, straży pożarnej. Te nowe doświadczenia  naszych przedszkolaków na pewno zaowocują w przyszłości.

data dodania: 2013-10-16

     4-go października  5 i 6-latki uczestniczyły w pikniku zorganizowanym przez lublinieckich komandosów pod hasłem „Nasza armia w naszym mieście”. Piknik zorganizowany został na stadionie lublinieckiej „Sparty”. Dzieci mogły obserwować zmagania zawodników w biegu „O nóż komandosa”. Sportowej rywalizacji towarzyszyło sporo dodatkowych atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, pokazy sprzętu strażackiego i wojskowego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. W imprezie udział wzięły również grupy rekonstrukcji historycznej: grupa Hindukush, zajmująca się propagowaniem kultury ludów afgańskich. Był pokaz skoków spadochronowych. W trakcie imprezy wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Nasza armia w naszym mieście”.W kategorii przedszkola nasi przedszkolacy znaleźli się wśród laureatów: II miejsce zajęła Martynka Górniak z grupy 4-latków, a III miejsce przypadło Zuzi Stężale z grupy 5,6 latków. Impreza dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.
M. Machoń
data dodania: 2013-10-16

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej uświetniły występy przygotowane przez dzieci 5 i 6 – letnie pod kierunkiem pani Justyny Rajdok i Iwony Janus. Na uroczystość przybyły  pozostałe przedszkolaki, a także aktualni oraz emerytowani pracownicy naszej placówki. W tym dniu nie zabrakło wierszy oraz piosenek wyrażających wdzięczność za trud nauki i wychowania. Zgromadzeni goście podziwiać mogli także tańce narodowe: pięknego krakowiaka i poloneza.

 

Na zakończenie pani dyrektor złożyła serdeczne życzenia: zdrowia, radości, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a wychowankowie obdarowali pracowników pięknymi laurkami.

M. Mucha

data dodania: 2013-10-15

    W tym roku Pani Jesień przybyła do nas z pochmurnym niebem i niemałym deszczem. Pomimo tego, przedszkolaki zgromadzone na sali gimnastycznej z uśmiechem na twarzy witały kolejną porę roku. Jesień przybyła ze swoimi pomocnikami i darami z sadów i ogrodów. Były piosenki, tańce i wiersze,a także robienie smakowitych sałatek i owocowych szaszłyków. 
data dodania: 2013-10-03

 

Dzieci z grupy II, III, IV i V Przedszkola Miejskiego nr 7, jak co roku wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2013”, w tym roku pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.


Przedszkolaki wcześniej uczestniczyły w zajęciach mających na celu przybliżenie dzieciom idei w/w akcji. Wskazane zostały postawy i zachowania, które powinny się stać stylem życia wszystkich ludzi. Dzieci wyposażone w foliowe rękawiczki oraz worki do segregacji odpadów, chętnie  przystąpiły do sprzątania terenu wokół przedszkola jak i również terenu nad pobliskim zalewem. Celem akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska i recyklingu.

 

Dzieci zgodnie stwierdziły, że za rok również wezmą udział w sprzątaniu świata. Przez cały rok będą namawiać wszystkich kolegów, rodziców, znajomych by dbali o środowisko, a w przyszłym roku również włączyli się do tej szczytnej akcji. Przedszkolaki posiadają już dużą wiedzę n/t zachowań proekologicznych - to prawdziwi „Mali ekolodzy z wyobraźnią”.    

 

data dodania: 2013-09-20

      
     Dnia 20 września w przedszkolu obchodzony był  Dzień  Przedszkolaka. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach integracyjnych. Były śpiewy, tańce.  W miłej,radosnej atmosferze przedszkolaki przypomniały sobie zasady kulturalnego zachowania, mogły dać pokaz swojej sprawności fizycznej. Na koniec wspólnej zabawy Pani dyrektor złożyła dzieciom życzenia oraz  wręczyła lizaki i bajeczki do kolorowania. Następnie dzieci udały się do swoich sal, gdzie czekały na nie owocowe przysmaki i dalszy ciąg wesołej zabawy. 
 
 
 
 
data dodania: 2013-09-20

 

"Dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu, wszyscy w sali się zebrali.

Pani prosi by starszaki z maluchami się poznali.

Potem dzieciom pokazuje – szatnię, kuchnię, nasze sale,

jak zachować się musimy, byśmy czuli się wspaniale.

Wciąż starszakom przypomina: dla maluchów bądźcie mili, 

by przedszkole i nas wszystkich bardzo mocno polubili.

W salach mamy piękne książki, i zabawki, klocki, gry.

Wszyscy o nie bardzo dbamy, niech przetrwają wiele dni.

Dzieci w szatni mają znaczki, w salach miejsca przy stoliczkach.

Na półeczkach nowe książki, a kredeczki są w koszyczkach.

Niech wam miło czas upływa, byście zawsze się zgadzali.

Wszystkie chwile tu spędzone w swoich sercach zachowali!”

 

data dodania: 2013-09-01